Archive for the ‘Ce facem’ Category

O şansă în plus
Proiect este derulat de Asociaţia pentru Promovarea incluziunii sociale (APIS), care are scopul de a ajuta numeroase familii dezavantajate, inclusiv de romi, si copii, care continuă să cadă, prin fisuri, oferindu-le o nouă şansă . Obiectivul nostru este o dezvoltare socio-economica durabila. APIS militeaza pentru promovarea drepturilor fundamentale şi libertăţilor omului, lupta împotriva sărăciei, pentru dezvoltarea comunităţii şi intervenţiei sociale în regiunea Transilvania cu un colectiv format de romi tineril şi ne-romi, bine instruiţi în domeniul educaţiei timpurii si a educatiei non-formale. Priorităţile noastre în acest moment sunt de a facilita integrarea comunităţilor de romi marginalizate în societate si se concentreza în localităţile: Campia Turzii, Turda şi Luna, prin furnizarea de servicii educaţionale şi de asistenţă socială pentru copii şi familiile lor care trăiesc în situaţii critice pentru a ajunge la normalitate printr-o abordare individuala, ne dedicam munca noastra de zi cu zi, experţi de învăţământ, învăţători, profesori, 4 mentori-mediatori şcolari şi 15 voluntari activi.

Scopul este asigurarea accesului la educaţie pentru a reduce fenomenul abandonului, prin educaţia timpurie a copilului, pentru 50 de copii extrem de marginalizaţi romi (care trăiesc la limita de supravieţuire), în vârstă de 5-7 ani care nu au frecventat sau au frecventat sporadic gradinita.
Proiectul va fi pus in aplicare în mediul rural şi urban (Câmpia Turzii şi Luna), în 6 comunitati – cele mai apropiata comunitati de grădiniţe.
Am realizat prin munca noastră până acum o abordare unilaterală a acestui fenomen în comunităţile de romi in acest sens, pentru această iniţiativă ne propunem o abordare incluzivă socio-educativa, interculturala, de gen, calitativă, dar şi individuala, folosind metode adaptate şi specifice.
Un obiectiv important in acest sens este atragerea parintilor si implicarea lor activa in dezvoltarea educationala a copiilor ceea ce va conduce la constientizarea acestora si va ajuta la dezvoltarea lor sociala pentru a ajunge la o stare de normalitate.

Descrierea proiectului
Participarea preşcolară a copiilor romi este de aproape patru ori mai mic decât preparticiparea populaţiei generală din România, între 20 şi 30% dintre romi nu au fost niciodată înscrişi într-o şcoală.
Dimensiunea reflectă o eroare a sistemului românesc de educaţie (socio-economico-culturală), lipsa de activitati atraticve a şcolilor care să descurajeze abandonul şcolar.
În comunităţile care sunt tinta noastra cauzele de participare scăzută a copiilor preşcolari sunt situaţii socio-culturale – care au dificultăţi datorate slabei cunoaşterei a limbii române şi non valorizarea educaţiei de către părinţi
Din punct de vedere social aceste famili nu sunt un model de educaţie parentală, şi din punct de economic familiile au trait din Venitul Minim Grantat (VMG – ajutor social), iar acum criza financiară i-a lasat doar cu alocaţia pentru copil, părinţii fiind în imposibilitatea de a asigura minimul necesar pentru a participa la gradinita – scoala.

Grupul ţintă: 50 de copii preşcolari cu vârsta 4-7 ani care nu au participat la grădiniţă sau au participat sporadic, formati din 6 comunităţile cu grad ridicat de sărăcie şi distanţe mai mari fata de gradinite/scoli.

Obiective:
1. Capturarea în sistemul de învăţământ preşcolar a 50 copii prescolari din comunităţile ţintă, cu risc ca la inceputul anului scolar sa fie inscris iar pe parcurs sa nu frecventeze instituria, copii cu varsta intre 5-7 ani într-o perioadă de 1 lună.
2. Asigurarea accesului la o educaţie de calitate pentru 50 de copii prescolari din comunităţile ţintă într-o perioadă de 10 luni. Va continua pentru a crea sisteme de asigurarea asistenţei de specialitate, educaţionale şi de socializare, acordarea de sprijin material şi de formare necesare pentru integrarea socio-emoţionale în prima clasa.
3. Promovarea incluziunii şi educaţiei interculturale prin aplicarea unui curriculum intercultural adaptat la incluziune, in grupele unde vor frecventa cei 50 de copii preşcolari din comunităţile-ţintă care nu au frecventat grădiniţa sau creşă sau au participat sporadic pe o perioadă de 10 luni.
Prin urmare, pentru a îmbunătăţi comportamentul social şi a cunoştinţelor interculturale şi dezvoltării cognitive de şcoală şi de atragere a părinţilor la sistemul de învăţământ prin îmbunătăţirea calităţii de bun părinte vom promova.
Consilierea părinţilor care se va va face de către profesionişti în consiliere parentala metoda Hoolt, abordare individualizată pentru fiecare mamă, care să conducă la creşterea şi dezvoltarea de standarde comunităţii.
Programul va fi efectuat împreună cu educatorii şi asistenti educaţionali romi prin activităţi de specialitate curriculara, extracurriculara şi activitati interculturale curricula.

Activităţile proiectului:
1. Construcţia de baze de date cu preşcolari în vârstă de 4-7 ani de la 6 comunităţi din Câmpia Turzii şi Luna, care nu au frecventat grădiniţa sau au participat sporadic.
Inregistrarea copiilor şi familiilor prin intermediul părinţilor, consiliere de informare (APIS au mediatori romi şcoală respectate de către comunităţi.
2. Adaptarea curriculei preşcolare inclusive şi interculturale şi curicurral activităţi extracurriculare. şi aprobarea ei de catre ISJ Cluj. Adaptarea va fi făcută de către profesionişti partenerii din domeniul: Centrul de Resurse Educaţionale şi Dezvoltare (CRED), specializat în învăţământul preşcolar in colaborare cu APIS.
3. Formarea cadrelor didactice: 3 educatori, 3 asistenţi educationali, 1 consilier. Formarea se va Face de catre APIS în parteneriat cu CRED, 2 zile traning.
4. Introducerea şi menţinerea copiilor preşcolari în sistemul educaţional, furnizarea de materiale didactice la grădiniţă pentru dezvoltarea procesului educaţional inclusiv pentru a depăşi diferenţele etnice şi sociale.
Consiliul Local Campia Turzii va asigura transportul de la comunităţi la grădiniţă şi înapoi pentru comunităţile care sunt în afara oraşului.
Educatorii vor lucra cu asistenţă educaţională pe tot parcursul programului. Copiii vor primi un supliment nutriţionale în catering; grădiniţe vor primi materiale educaţionale şi materiale necesare pentru învăţământ si activităţi.
5. Atragerea de părinţi la sistemul de învăţământ, îmbunătăţirea calităţii de bun părinte de consiliere individuala si de grup, urmaţi de profesionist, fiecare dintre părinti vor fi motivat sa participe. Consilierul va colabora îndeaproape cu educatorul şi asistentul educational pentru a găsi cea mai bună alternativă de identificare pentru fiecare problema Sociala a familiei.
6. Dotarea 3 grădiniţe. Fiecare grădiniţă va fi echipata cu un minim de materiale educaţionale şi echipamentul necesar pentru a efectua activitatile.
7. Activitatea de monitorizare se va face permanent prin coordonarea de monitorizare, raport de activitate, fise de prezenta, fisa de monitorizare individuala.
8. Înscrierea copiilor în baza de date a organizatiei, monitorizarea evoluţiei acestora. În lumina de programe educaţionale pe care le derulam APIS, are posibilitatea de a monitoriza evolutia copiilor după înscrierea în clasa I-a.
9. Evaluarea proiectului. Va fi atins prin coordonarea trei faze: preevaluare, evaluare intermediară şi finală.
10. Publicitate şi diseminare a proiectului. PR se va face în mass-media locale şi naţionale, precum şi de retele partenere.

Rezultatele anticipate
Proiectul va asigura accesul la educaţie pentru a reduce fenomenul abandonului scolar timpuriu fiind tot odata startul pentru o educaţia timpurie a copilului pentru 50 de copii romi extrem de marginalizaţi (care trăiesc la limita de supravietuire) pentru a preveni pierderea timpurie a copilăriei şi prin promovarea incluziunii elevilor romi într-un proces de educaţie de calitate pentru a sprijini un start bun pentru cariera lor educaţionala şi abilitarea copiilor in comunitatile de romi.
– rezultat direct dintr-un program de învăţământ preşcolar-o nouă şansă – 5 zile/sapt., 4 ore/zi
-aptitudinile comportamentului social îmbunătăţite, îmbunătăţirea comunicării şi relaţiilor,
-dezvoltarea relatiilor de prietenie,
-încredere şi respect, formare profesională şi îmbunătăţirea competenţelor pentru instrumente de manipulare şcoală, dezvolta aptitudinile de muncă, să acorde o atentie igienei personale de formare, respectarea cerinţelor educatorului,
-desen formare de competenţe,
– recunoaşterea numere şi litere, şi semne de aritmetică, capacităţii de dezvoltare de memorie, vocabular de dezvoltare,
-de cunoştinţe privind natura, activităţi recreative, drumeţii, copiii dezvoltă stima de sine şi a relaţiilor etnice prin aplicarea unui schimb intercultural
curriculum-ului, etc
– Schimbarea mentalitatii părinţilor ne-romi cu privire la valoarea de educaţie în familiile lor, de a promova mediul intercultural, face eforturi comune pentru a asigura accesul egal la educaţie pentru toţi copiii
-Păstrarea mediul şcolar prietenos pentru dezvoltarea toleranţei şi acceptarea diferenţelor în ceea ce priveşte modul de viaţă, originile şi patrimoniul cultural
Motivarea şi sprijinirea copiilor romi şi a familiilor acestora pentru a include ele însele în sistemul de învăţământ public, Imputernicirea comunitatilor de romi, în ceea ce priveşte mentalitatea Schimbarea romilor, accesul la educaţie de calitate (din partea beneficiarilor, şcoli şi societate în general); îmbunătăţirea imaginii sociale de romi, creşte importanţa pentru şcoală în familiile de romi din comunităţile; Îmbunătăţirea nivelului de trai al romilor populaţie (de acces la serviciile de asistenta sociala de a pune capăt cercului vicios al dependenţei).

Durabilitatea proiectului
APIS va monitoriza continu copiii din comunitate, şi evolutia lor sociala, autoritatea locală va prelua proiectul ca un model de bune practici de intervenţie, educatoarele care au pus în aplicare curriculum vor adapta pentru a menţine încă în elemente de planificare acest curriculum pentru copii cu astfel de probleme.
În orele de consiliere cu părinţii, căutăm soluţii cu autorităţile locale pentru a se califica părinţi şi
plasarea lor pe piaţa muncii, rupând astfel cercul vicios.
De asemenea, anul viitor se va aplica pentru FSE pentru acest tip de proiect, împreună cu municipalitatea.
Ca o valoare adăugată un rezultat de orientare ne aşteptăm la înscrierea în programul de a doua şansă a cel puţin 10 părinţi.

Reclame

Se spune ca o imagine explica mai mult decat o mie de cuvinte.

Atunci, un filmulet va arata mai mult – din ce s-a intamplat vineri, la trei gradinite cuprinse in proiectul „O sansa in plus„, derulat de A.P.I.S. Romania – decat v-am putea spune prin cuvinte.

Pustimea a fost foarte fericita. Ce va spuneam: mai aveti vreo nelamurire?
Niste imagini gasiti si pe blogul colaboratorului nostru, Zamfir POP – Turdeanu’: Vine, sigur! E pe-aproape!

Şcolăriţă

– silitoare şi cuminte –
– / –

Prieteni: Rokssana, Zina, Napocel, Ivanion, Noruego, Daurel, Lunapatrata, TeoNegura, MirelaPete, Irina, Ionel, Supravietuitor, Mika, Sophia, Arcadia, g1b2i3, pandhoraa, Tu1074, MaxPeter, coolnewz, g1b2i3, petedeculoare, stropidesuflet, fewstuff, Zamfir online, Zamfir Turdeanu’Ulise al II-lea , Zamphotograph, Zamfir de Turda, Amintiri din filumenieFotoreporter pentru mediu, Blog de Filumenistă, Florina Lupa Curaru, APIS, Un bogat sufleteşte, Turdean de departe, Dumuraru Chinez, şi muuuuulţi alţii

Rokssana, Zina, Napocel, Ivanion, Noruego, Daurel, Lunapatrata, TeoNegura, MirelaPete, Irina, Ionel, Supravietuitor, Mika, Sophia, Arcadia, g1b2i3, pandhoraa, Tu1074, MaxPeter, coolnewz, g1b2i3, petedeculoare, stropidesuflet, fewstuff,

Pentru a implementa in mod profesionist proiectele noastre, trebuie sa lucram cu specialisti. Pe care ni-i formam, din mers, prin traininguri periodice, la care suntem ajutati de traineri internationali avizati.

In cadrul sedintelor de instruire, membrii asociatiei si colaboratorii invata, in functie de segmental in care activeaza, isi perfectioneaza abilitatile pentru o abordare profesionista a problemelor, dobandind competentele necesare solutionarii optime a acestora..

Un rezumat filmat al serbarii de haloween, organizata de APIS Romania, la 10 noiembrie 2011, in cadrul proiectului Closer to school

Closer to scholl – scurtă prezentare a proiectului
Aplicant: Asociatia Pentru Promovarea Incluziunii Sociale
Finantator: Roma Education Fund
Durata implementării: 26 de luni
Parteneri: Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, Inspectoratul Şcolar Judetean Cluj, Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii, Şcoala cu clasele I – VIII „Mihai Viteazu” Câmpia Turzii, Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii, Asociaţia Voluntară „Castel Banffy” Luncani.
Aplicant APIS
– va fi direct responsabil de managementul proiectului din punct de vedere tehnic şi financiar;
– asigura organizarea, coordonarea si supervizarea activităţilor proiectului în colaborarea cu partenerii acestuia;
– asigură respectarea planificarea activităţilor, atingerea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor estimate;
– asigura încadrarea cheltuielilor în bugetul proiectului;
– coordonează echipa de implementare a proiectului;
–  evaluează trimestrial stadiul implementarii proiectului;
– înainteaza către finantator rapoarte (narative şi financiare) privind stadiul implementarii proiectului.
Obiective:
– Imbunatatirea GPA (grad de progres academic) cu 0,8 – 1.0 puncte in raport cu stadiul actual pentru elevii claselor I-IV.
– Imbunatatirea GPA cu 0,5 puncte in raport cu stadiul actual pentru elevii claselor V-VI
– Sprijin in vederea promovarii in ciclul doi de invatamant a 40 de elevi ai claselor VII – VIII prin furnizarea de meditatii la materiile de examinare.

Părerea director Şcoala „Mihai Viteazu” Câmpia Turzii:

Pentru informaţii detaliate, aveţi o Prezentare.

Chiar aşa:

Salut lume! Hello world!

Suntem şi noi pe-aici, prin realitatea reală, acum, şi prin cea virtuală.

Primele lucruri despre noi, le puteţi afla accesând link-urile indicate de google.

A.P.I.S. Campia Turzii

APIS CAMPIA TURZII – YouTube

Colaborare APIS – ROREC la Câmpia Turzii – YouTube

APIS Câmpia Turzii la Cursul de Management al Voluntarului, de la

„Scoala dupa scoala” la Campia Turzii

„O şansă în plus” la Grădiniţa Pinocchio din Câmpia Turzii

A.P.I.S.-Parteneri… | Facebook

Fotoreporter pentru mediu: Câmpia Turzii: colectare a deşeurilor

Câmpia Turzii are un nou centru de voluntariat – Actualitate

APIS din Câmpia Turzii – StiriAzi.ro: Toata Presa!

APIS Campia Turzii, premiata la nivel international videos – Free

Campania “Locul deşeurilor nu este în casa.Trimite-le la plimbare

Nou – Prima campanie de colectare a DEEE-urilor ce oferă premii

APIS din Câmpia Turzii « Zamfir Turdeanu’ – un turdean (aproape

APIS Campia Turzii spune „NU comasarii spitalului Campia Turzii

Dorim ca, prin acest blog, să vă oferim informaţii la zi despre activităţile în care suntem implicaţi în comunitate, despre proiectele noastre şi cele în care suntem parteneri, despre copiii minunaţi – proveniţi din medii defavorizate – pe care încercăm să-i ajutăm pentru inserţia socială.

© A.P.I.S.

Materialele postate pe acest blog (informaţii, text, imagini, video) pot fi preluate numai cu indicarea sursei A.P.I.S. şi link spre blog.
Pentru contactare, accesaţi pagina Contact. Vă mulţumim.