Formare Grup  Inițiativă locală  la nivelul comunei Luna în vederea incluziunii minoritații rome ,

în data de  22.05.2015 Consiliul Local al comunei Luna a dezbătut  în consiliul local proiectul de hotarare nr 23/2015 inițiat de Primarul comunei Luna

Grupul de  inițiativă locală  va indeplinii  atribuții prevăzute în HG nr.18/2015 de aprobare a  Strategiei Guvernului Romaniei  de incluziune a cetațenilor romani aparținănd minoritații rome pentru perioada 2015-2020.

Sa  aprobat constituirea grupului de inițiativă locală  Luna ,avănd ca scop principal  sprijinirea implementării proiectului  ,,Împreuna pentru comunitatea noastră ,,  ,proiect  cu finanțare nerambursabilă din Fondul ONG ,un proiect impelmetat de Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale Câmpia Turzii,Componenta 2- Justiție Sociala , Subcomponenta 2.1-Dezvoltarea comunitații rurale interetnice.

Grup Local de Initiativă locală  Luna este format din 10 membrii ,mixt  din punct de vedere etnic (romi, maghiari, romani)

Prima întalnire a avut loc în data de 23.06.2015 la  care au participat  membrii din comunitate și din partea Primariei Luna au participat  reprezentanti ai consiliului local și reprezentati ai compartimentului    de asistentă socială .

 DSCF0700DSCF0694 DSCF0695 DSCF0696

Reclame

Această prezentare necesită JavaScript.

Galerie  —  Posted: 19 Mai 2015 in apis românia

Vizita comunitate Luna

Posted: 19 Mai 2015 in apis românia

Această prezentare necesită JavaScript.

Această prezentare necesită JavaScript.

Galerie  —  Posted: 19 Mai 2015 in apis românia

Scan_20150519 Scan_20150519 (3)   Scan_20150519 (2)Scan_20150519 (4)Scan_20150519 (5)

caiet de sarcini nutritional 18.05 pag 1 001 caiet de sarcini nutritional 18.05 pag 4 002 invitatie oferta nutritinal 18.05 pag 1 001 invitatie oferta nutritinal 18.05 pag 2 001 Scan_20150505 (3) Scan_20150505 (4)

caiet sarcini supliment nutritional

Scan_20150505 (3)

Scan_20150505 (4)

Scan_20150505 (5)Scan_20150505 (2)

  1. Scan_20150505 (6)Modificare ACHIZITII INVITATIE SI CAIET DE SARCINI 

Invitatie supliment copii

Caiet de sarcini

Conferință de lansare a proiectului Împreună pentru comunitatea noastră , în Comuna Luna, juedețul Cluj

Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale (APIS) în calitate de promotor de proiect, are onoarea sa vă invite marți 28 aprilie 2015, la conferința de lansare a proiectului Împreună pentru comunitatea noastră. Conferința va avea loc la Școala gimazială din localitatea Luna începând cu ora 13.00.

Scanare_20150427 (2)

RAPORT ANUAL 2013

Posted: 13 Octombrie 2014 in apis românia

raport anual 2013 APIS

Harta educatiei Incluzive

Posted: 30 Aprilie 2013 in apis românia

OBIECTIVUL   STRATEGIC

Convinşi că educaţia reprezintă interesul public pentru noi în prezent şi în viitorul apropiat,

Conştienţi de problemele cu care se confruntă actul educaţional atât la nivel naţional cât şi mai ales la nivel local,

Preocupaţi de riscul că  decalajul dintre copiii romi, copiii proveniţi din medii dezavantajate, din familii cu venituri scăzute, copiii proveniţi din mediul rural şi restul populaţiei va afecata bunul mers al întregii societăţii cât şi eşecul acestor  actuali copii şi viitori adulţi într-o societate care se doreşte incluzivă ,integrată în principiile, valoriile şi normele Uniunii Europene;

Îngrijoraţi de perspectiva ca generaţiile viitoare să fie la maturitate din ce în ce mai puţin competitive pe piaţa muncii şi tot mai puţin pricepute în gestionarea vieţii personale ne asumăm următoarele obiective:

NOI, reprezentanţi ai unitaţilor de învaţământ din judeţul Cluj, ai instituţiilor şi organizaţiilor subsemnate, ne angajăm ca, în toate acţiunile noastre viitoare să facem referire la educaţie incluzivă de calitate pentru copiii proveniţi din medii defavorizate, inclusiv romi agreind măsuri complementare şi de stimulare în vederea îmbunătăţirii procesului educaţional pentru copiii proveniţi din medii dezavantajajate

Inspectoratul Scolar Judetean agreeaza si sustine  initiativa   organizatie APIS  isi in urmatoarele proceduri pentru intocmirea ,,Harta educatiei Incluzive”la care vor participa 20 de scoli din judetul Cluj.